De grenzen waaronder het loon van werknemers niet of slechts gedeeltelijk kan worden overgedragen of in beslag genomen, werden op 1 januari 2018 aangepast aan de index.

 

Beroepsinkomen (loontrekkenden en zelfstandigen)

Nettomaandinkomen

Deel vatbaar voor beslag of overdracht

< €1.105

Niets

€1.105,01 - €1.187

20% (maximum €16,40)

€1.187,01 - €1.309

30% (maximum €36,60)

€1.309,01 - €1.432

40% (maximum €49,20)

Meer dan €1.432

Alles kan worden beslagen of overgedragen

 

Vervangingsinkomens

Nettomaandinkomen

Deel vatbaar voor beslag of overdracht

< €1.105

Niets

€1.105,01 - €1.187

20% (maximum €16,40)

€1.187,01 – €1.432

40% (maximum €98)

Meer dan € 1.432

Alles kan worden beslagen of overgedragen

De verhoging van het niet voor beslag of overdracht vatbare deel van het loon van werknemers met kinderen ten laste wordt verhoogd tot 68 euro.

 

Bron

  • Koninklijk besluit van 17 december 2017 tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 27 december 2017.

Lees meer nieuws over: Verloning , gewaarborgd inkomen , wetgeving