Het volledig overzicht van de indexaties of CAO-loonsverhogingen voor september 2023, gerangschikt per paritair comité : 202309_indexaties_september_2023_vo.pdf [PDF, 110.51 Ko]

 

 

Negatieve indexatie

In België worden de lonen automatisch gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptiegoederen. Dit gebeurt om de koopkracht van de gezinnen op peil te houden. Dit principe heeft tot gevolg dat als het leven duurder wordt, de lonen zullen stijgen door de indexatie ervan.  Anderzijds, als het leven goedkoper wordt, zullen de lonen dalen omwille van een negatieve indexatie. 
Het is aan de sectoren om eventueel afspraken te maken over het al dan niet toepassen of het eventueel verrekenen van de negatieve index. 

 

Mogelijke afspraken op sectorniveau

De afspraken op sectorniveau zijn bindend. Sectoren hebben elk hun eigen werkwijze: 
  • Toepassen van de negatieve index zonder meer; 
  • Niet toepassen van de negatieve index maar verrekenen bij de volgende positieve indexatie; 
  • Niet toepassen en niet verrekenen van de negatieve index.  

Wat te doen indien er geen sectrolare afspraken zijn?

De werkgever kan er ook voor kiezen om de negatieve indexatie niet door te voeren in zijn onderneming. Belangrijk hierbij is dat de niet-toepassing van de negatieve indexatie niet kan aangerekend worden op een volgende positieve indexatie.  
Het niet-toepassen van een negatieve indexatie mag er dus niet toe leiden dat een volgende positieve indexatie zou worden overgeslagen.  

216

Paritair Comité voor de notarisbedienden

Index: vorige lonen x 0,9986 (A)

Negatieve index.


Lees meer nieuws over: Verloning , indexatie , verloning , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer