Vele organisaties voeren Life Saving Rules in. Is dit een goede of een slechte zaak voor het veiligheids- en gezondheidsbeleid?

Op gebied van veiligheid en gezondheid worden vele afspraken gemaakt via procedures, instructies, regels, protocollen, enz. Life Saving Rules (LSR's) zijn een oplossing om de enorme veelheid aan procedures, instructies, regels, e.d. te vereenvoudigen tot enkele eenvoudige en duidelijke afspraken in de organisatie. Ze vormen daarbij een aanvulling en ondersteunen het veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem.

 

Vergelijkbaar met LMRA

LSR's hebben veelal betrekking op het gebruik van PBM's, valrisico's, werken onder lasten, werkvergunningen, besloten ruimten, elektriciteit, enz. Ook gebruik van alcohol, gebruik van mobiele telefoon, toegelaten maximum snelheid, rookverbod, e.d. kunnen vaak worden teruggevonden. De LSR's zijn een laatste barrière, een beetje vergelijkbaar met de Last Minute Risk Analyse. Medewerkers weten zo op een eenvoudige en duidelijke manier wat van hen verwacht wordt.

 

Sectorspecifieke LSR's?

Moet elk bedrijf aparte LSR's opstellen, of bestaat er de mogelijkheid om tot sectorspecifieke afspraken te komen?
Hierover is niet onmiddellijk éénduidigheid. Aparte LSR's per organisatie hebben als voordeel dat ze gebaseerd zijn op de specifieke context van de organisatie, de specifieke risico’s en de missie en visie van de organisatie. Gemeenschappelijke LSR's hebben een voordeel voor bv. medewerkers van contractoren die geconfronteerd worden met een veelheid van verschillende LSR's van de opdrachtgever.

 

Nadelen

Een nadeel van LSR is dat ze 'bovenop het bestaande' komt. Weeral iets nieuws voor de medewerkers. Medewerkers zullen ook zeer snel LSR doorprikken indien de meest elementaire zaken op gebied van veiligheid en gezondheid niet op orde zijn. Dit geeft een discrepantie tussen de werkelijke toestand op gebied van veiligheid en gezondheid en de gewenste toestand. Daarbij zijn LSR's nogal negatief: er wordt gezegd welke risico's onaanvaardbaar zijn, bv. werken aan machines zonder vergrendeling (lock-out). LSR's mogen natuurlijk ook niet de klassieke preventiemaatregelen zoals het uitvoeren van een taak-risico-analyse, het uitvoeren van de werkzaamheden door competentie werknemers, kennis over de noodprocedures, e.d. vervangen. Tot slot zijn LSR's en het uitvoeren van een LMRA quasi identiek: waarom LSR's invoeren als een LMRA hetzelfde resultaat geeft.

 

Tips

Tot slot nog enkele tips voor de opmaak van goede LSR voor uw organisatie:

  • Tip 1: Start niet met LSR als uw veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem niet goed werkt. Elementaire zaken zoals aankoopprocessen, opleiding en training, onderhoud en keuringen, enz. moeten op orde zijn voor kan gestart worden met LSR's;
  • Tip 2: Baseer uw LSR's zowel op de ongevallen en incidenten uit het verleden als op de risicobeoordeling; 
  • Tip 3: Communiceer duidelijk het belang van de LSR: vele LSR's worden weergegeven door een pictogram met korte beschrijving. U geeft toch beter bijkomende uitleg en beschrijving van het waarom van de verschillende LSR's. Beperk de communicatie niet tot interne belanghebbenden, externe partijen zoals aannemers, contractoren, leveranciers, enz. moeten ook goed op de hoogte zijn van de LSR's. Communiceer op basis van een communicatieplan (stakeholdermapping, compliance strategie, enz.) in overleg met de communicatieafdeling en HRM;
  • Tip 4: Vermijd LSR's die niet van toepassing zijn in de organisatie;
  • Tip 5: Baseer de LSR's op de missie en visie van de organisatie (waar de organisatie voor staat op gebied van veiligheid en gezondheid) en het veiligheids- en gezondheidsbeleid;
  • Tip 6: Laat de werknemers participeren bij de opmaak van de LSR's. Participatie garandeert een beter draagvlak.

 

Bron

  • Jan Dillen, senTRAL Nieuws 27 september 2018

 


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , arbeidsreglementering , arbeidsveiligheid