Gent, 24 januari 2020 – Het aantal langdurig zieken in ons land blijft stijgen en flirt met de grens van 3% van alle presteerbare uren. Dat blijkt uit cijfers van HR en Well-being specialist Attentia. “Het is tijd voor structurele maatregelen”, luidt het bij Attentia. 

Ziekteverzuim zet zich op alle niveaus door. Met een grondige analyse bij hun klanten – goed voor zo’n 10% van de gehele Belgische werkende populatie – ziet Attentia het aantal korte ziekteperiodes (minder dan 1 maand) stagneren rond 3,3%. Het aantal zieken die langer dan 1 maand en korter dan 1 jaar thuisblijven, klimt naar 1,90% van de presteerbare uren. Langdurig ziek zijn – of langer dan een jaar afwezig zijn - stijgt ook dit jaar nog verder door en piekt op 2,89% van alle presteerbare uren.

“Er is een aangepast Koninklijk Besluit over de re-integratie van langdurig zieken van kracht, maar daarvan is in deze recente cijfers nog geen significant effect te zien”
Tim Vermeire, Lead consultant HR & Well-being bij Attentia.

 

Sterke stijging bij 30 tot 50-jarigen

De groep waarbij het aantal langdurig afwezigen het sterkst stijgt, is de leeftijdscategorie 30 tot 50-jarigen. “Werknemers in deze categorie zitten in een enorme groeifase zowel op het werk waar ze aan hun carrière timmeren, als thuis met de komst van kinderen, het bouwen of kopen van een huis, …. Dat brengt een zekere druk met zich mee, waardoor ze voornamelijk afhaken omwille van een verhoogde psychosociale belasting”, legt Tim Vermeire uit.  

 

Structurele maatregelen nodig met focus op preventie

Hoewel het taboe rond bepaalde elementen zoals burn-out stilaan verdwijnt en de overheid bepaalde maatregelen neemt, blijft het aantal langdurig zieken stijgen. Volgens Attentia moeten we dit ziekteverzuim op een andere manier aanpakken. Tim Vermeire: “Er moeten structurele maatregelen komen waarbij de nadruk komt te liggen op preventie. De werkgever kan de oorzaken van psychosociale risico’s op het werk wegnemen, terwijl de werknemer ook, ondersteund door de werkgever, aan het eigen welzijn kan werken. Belangrijk hierbij is dat de samenwerking én communicatie tussen werkgever, werknemer, verzekeraars en ziekenfondsen beter moet. Met meer transparantie en ondersteunende campagnes zodat het duidelijk is wat het betekent om langdurig afwezig te zijn, maar ook wat het voordeel is om snel aan de slag te gaan na een afwezigheid. In deze aanpak dienen we ‘arbeid als medicijn’ sterker te integreren.” 

“De kost voor de maatschappij stijgt exponentieel. Als adviseur moeten we ervoor zorgen dat werkgevers beter gewapend zijn tegen deze evolutie. Dat kunnen ze doen door te investeren in Well-being. We moeten als werkgevers meer aan het stuur gaan zitten en vanuit een gedeelde visie samenwerken met onze stakeholders en tijdig inzetten op afwezige medewerkers. Anders lopen we allicht achter de feiten aan en nemen anderen in dit vraagstuk het voortouw.”  

Attentia ziet vandaag ook heel veel potentieel van mensen die aangeven dat ze na langdurige ziekte terug aan de slag wensen te gaan. Om hen te ondersteunen moet zowel preventief als curatief gewerkt worden.

“Hoe sneller de ondersteuning en begeleiding van de zieke, hoe groter kans op re-integratie in de eigen onderneming”
Edelhart Kempeneers, arbeidsarts en medisch directeur bij Attentia.

“Wie minder dan zes maanden afwezig is, heeft 50% kans op re-integratie. Ben je langer dan 12 maanden afwezig, dan daalt die kans tot onder de 20%. Daarom moeten we de focus zoveel mogelijk leggen op een snelle reactivering.”  

 

Ontslag na re-integratie

Wie de officiële re-integratiecijfers* bekijkt, zou kunnen concluderen dat werknemers vaak ontslagen worden na re-integratie. “De cijfers van de officiële re-integratietrajecten lijken in eerste instantie vrij hoog, met meer dan 2 op de 3 dossiers die leiden tot een ontslag om medische redenen. Maar als de werkgever of de werknemer een medische overmacht wil inroepen, dan is het volgens de nieuwe regels verplicht om dit traject te volgen”, nuanceert Edelhart Kempeneers de cijfers. “Onderzoeken waar de re-integratie via “gewone” werkhervattingsonderzoeken verloopt, komen niet in deze statistieken. Als je deze er wel bijrekent, blijkt dat meer dan 90% van de langdurig zieke werknemers wél opnieuw in de onderneming aan de slag kan.” 

*Deze cijfers worden verzameld door Co-Prev, de sectororganisatie voor alle Belgische Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk. 

 

Langdurig ziekteverzuim was nog nooit zo hoog in België

Attentia helpt afwezigen terug aan de slag!

Re-integratie van langdurig zieke medewerkers is een wettelijke verplichting. Verzuim voorkomen en aanpakken doet u met een doordacht verzuim- en re-integratiebeleid. Ontdek hier onze aanpak ›


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , Vitaliteit , absenteïsme , persberichten , vitaliteit

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer