Het bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen van overheidspersoneel (dat in de privésector als referentie geldt) is voor de periode van 1 april 2023 tot 30 juni 2023 vastgesteld op 0,4246. De indexering gebeurt sinds 1 oktober 2022 per kwartaal. 

Werkgevers mogen dit bedrag immers hanteren wanneer werknemers met de eigen wagen professionele verplaatsingen maken. 

Belangrijk om te vermelden is dat bepaalde sectoren nog verwijzen naar het oude, maar nog steeds actuele, koninklijk besluit met jaarindexering. Voor hen blijft dan het maximumforfait 0,4170 EUR per kilometer (van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023).

  • Bron: Omzendbrief nr. 717 Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding, periode van 1 april 2023 t.e.m. 30 juni 2023.

Lees meer nieuws over:

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer