Het bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen van overheidspersoneel (dat in de privésector als referentie geldt) is voor de periode van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020 vastgesteld op 0,3653 euro.
Dit is een stijging  in vergelijking met het bedrag van 0,3573 euro dat van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019 van toepassing was.

De fiscus aanvaardt aan dat de vergoedingen voor autokosten gemaakt tijdens dienstreizen (beroepsverplaatsingen andere dan woon-werkverkeer) werkelijke lasten dekken wanneer het bedrag ervan wordt vastgesteld op basis van werkelijk afgelegde kilometers en wanneer dit bedrag niet meer bedraagt dan de vergoedingen die de staat aan zijn personeel toekent. Deze referentie wordt dus door de fiscus geacht vastgesteld te zijn "overeenkomstig ernstige normen".

 

Bron:

  • Omzendbrief nr. 666 - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2019 (BS 27 juni 2019)

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Sociale bijdragen , Werken met personeel , arbeidsovereenkomst , mobiliteit , wetgeving