Het bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen van overheidspersoneel (dat in de privésector als referentie geldt) is voor de periode van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019 vastgesteld op 0,3573 euro.

Dit is een stijging  in vergelijking met het bedrag van 0,3460 euro dat van 1 juli 2017 tot 30 juni 2018 van toepassing was.

 

De fiscus aanvaardt aan dat de vergoedingen voor autokosten gemaakt tijdens dienstreizen (beroepsverplaatsingen andere dan woon-werkverkeer) werkelijke lasten dekken wanneer het bedrag ervan wordt vastgesteld op basis van werkelijk afgelegde kilometers en wanneer dit bedrag niet meer bedraagt dan de vergoedingen die de staat aan zijn personeel toekent. Deze referentie wordt dus door de fiscus geacht vastgesteld te zijn "overeenkomstig ernstige normen".


Lees meer nieuws over: Verloning , fiscaliteit , sociale zekerheid , verloning , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer