Tot nu toe werd de maximaal vrijgestelde kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen elk jaar op 1 juli geïndexeerd. 

Een koninklijk besluit van 10 november 2022 voerde retroactief uit wat reeds deze zomer op de website van de Minister van Financiën werd aangekondigd. 

Vooreerst werd retroactief van maart tot juni 2022 de vroegere vergoeding van 0,3707 euro per kilometer verhoogd naar 0,4020 euro per kilometer. Daarnaast voorziet het KB voortaan in een trimestriële indexaanpassing en dit voor het eerst op 1 oktober 2022. 

Het bedrag dat sinds 1 juli 2022 0,4170 euro per kilometer bedroeg wordt vanaf 1 oktober 2022 vervangen door 0,4201 euro per kilometer. Dit zal gelden tot en met 31 december 2022. 

Samengevat bedraagt de kilometervergoeding voor het gebruik van de eigen wagen in 2022 dus: 

  • van 1 januari 2022 tot en met 28 februari 2022: 0,3707 euro per kilometer 
  • van 1 maart 2022 tot en met 30 juni 2022: 0,4020 euro per kilometer 
  • van 1 juli 2022 tot en met 30 september 2022: 0,4170 euro per kilometer 
  • van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022: 0,4201 euro per kilometer

 

Bron:

  • Koninklijk besluit van 10 november 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, BS 16 november 2022.
  • Omzendbrief nr. 711 van 30 november 2022 - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding. - Periode van 1 oktober 2022 tot 31 december 2022, BS 2 december 2022.

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Werken met personeel , loonelementen , mobiliteit , payroll , verloning

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer