Een koninklijk besluit van 30 januari 2017 heeft enkele aanpassingen aangebracht in de regeling met betrekking tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT). De doelstelling van dit KB is om rechtszekerheid te voorzien voor werkgevers, werknemers en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, die het recht op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag moet toekennen.

 

Er zijn twee wijzigingen aangebracht:

1. Wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 voor wat de CAO's "bijzondere stelsels" betreft

De bijzondere stelsels in het kader van SWT zijn:

  • Het stelsel vanaf 58 jaar met 35 jaar loopbaan – zwaar beroep;
  • Het stelsel vanaf 58 jaar – medische redenen;
  • Het stelsel vanaf vanaf 58 jaar met 33 jaar beroepsverleden - 20 jaar nachtarbeid/zwaar beroep;
  • Het stelsel 58 jaar met 33 jaar beroepsverleden - ongeschiktheid in de bouwsector.

Het KB wijzigt de voorgaande regeling in de zin dat, wanneer de opzegtermijn eindigt na de geldigheidsduur van de CAO, de werknemer recht heeft op SWT als hij tijdens de geldigheidsperiode voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde. De anciënniteitsvoorwaarde mag dan nog worden bereikt op het einde van de arbeidsovereenkomst.

 

2. Wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2014  wat de mogelijkheid tot toetreden tot het SWT betreft vanaf 60 jaar als het stelsel voorzien is in een maximaal 3 jaar durende CAO, gesloten en neergelegd vóór 1 juli 2015

Er wordt ook een kliksysteem in het sectorale stelsel van SWT op 60 jaar ingevoerd zodat de werknemer die tegelijk de leeftijd van 60 jaar én de beroepsloopbaan bereikt binnen de geldigheidsduur van deze CAO, zijn rechten kan vastklikken en pas worden ontslagen na afloop van de CAO.

Deze wijzigingen zijn retroactief in werking getreden sinds 1 januari 2017 en zijn van toepassing op de arbeidsovereenkomsten die effectief een einde nemen na 31 december 2016.

 

Bron

  • Koninklijk besluit van 30 januari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, BS 13 februari 2017.

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , werkloosheid , wetgeving