Eén op de vier jongeren in de leeftijdscategorie 12 tot 24 jarigen heeft een vorm van gehoorschade. Dat blijkt uit recent onderzoek van de Hoorstichting. Als werkgever dient men dus alert te zijn wanneer er jobstudenten en jonge werknemers (vaste of tijdelijke) op de werkvloer rondlopen.

 

Risico's op het werk

Slechthorendheid kan risico's opleveren voor de veiligheid van de werknemer zelf, maar ook voor die van collega’s. Vooral in de bouwsector is gehoorschade beroepsziekte nummer één. Op bouwplaatsen moeten werknemers alle nodige informatie meekrijgen om veilig te kunnen werken. Bij slechthorendheid lopen zij het risico om veiligheidsinstructies en waarschuwingssignalen niet te horen. Ook in bijvoorbeeld een magazijn loopt een slechthorende werknemer het risico om alarmsystemen van achteruitrijdende heftrucks of andere mobiele arbeidsmiddelen niet op te pikken.

 

Wat kan de werkgever doen?

 

1. Een gehoortest laten uitvoeren

85% van de jongeren die een slechte gehoortest afleggen, dachten zelf een goed gehoor te hebben. Een werkgever doet er dus goed aan om, zeker bij werkzaamheden waarbij slechthorendheid risico’s voor de veiligheid kan opleveren, een gehoortest te laten uitvoeren.

 

2. Beschermende maatregelen nemen wanneer deze werknemers werken in lawaaiige omstandigheden

In eerste instantie is het belangrijk om het risico aan de bron aan te pakken. Waar mogelijk moet dus voor werkmethodes gekozen worden die zorgen voor een zo veilig mogelijk geluidsniveau.  Geluidsbronnen kunnen soms ook geïsoleerd worden. In de bouwsector kunnen bijvoorbeeld geluidsabsorberende zeilen gebruikt worden waarmee de werkplek wordt afgeschermd. Deze zeilen kunnen tot 75% van de uitgestoten geluidsenergie absorberen en bijgevolg het geluidsdrukniveau met 20 dB(A) doen dalen.

Indien het geluidsniveau niet gereduceerd kan worden, moet de werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen voorzien, zoals oordoppen. Daarnaast moet hij er ook regelmatig op toezien dat de werknemers deze voldoende én correct gebruiken.

 

3. Voorlichting geven over gehoorschade en gehoorbescherming

Gehoorschade bij (jonge) werknemers kan ook een combinatie zijn van arbeid- en privéomstandigheden. Het is daarom belangrijk om hen voorlichting te geven over gehoorschade en gehoorbescherming, zowel op het werk als in het privéleven.

 

Bronnen

 


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , arbeidsplaats , arbeidsveiligheid , student