Tussen 1 februari 2022 en 28 februari 2022 verzendt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan alle ondernemingen die onder de wet op de cao’s en de paritaire comités vallen het jaaroverzicht van tewerkstellingsmaatregelen (Trillium) voor de periode 2020/4 tot en met 2021/3.

Het overzicht wordt verzonden naar de e-Box van uw onderneming. Als u niet in het bezit bent van een actieve e-box, dan krijgt u het overzicht op papier.

Afhankelijk van de maatregel waarvan een werkgever in de kwartalen vanaf 4/2020 tot en met 3/2021 heeft gebruikgemaakt, worden opgenomen:

  •  
  • het aantal betrokken werknemers in absolute aantallen en in voltijdse equivalenten (prestaties waarvoor de tewerkstellingsmaatregel werd toegepast)
  • het financiële voordeel dat de maatregel heeft opgeleverd.

 

De werkgever moet het jaaroverzicht schriftelijk aan de ondernemingsraad bezorgen. Indien er geen ondernemingsraad is geïnstalleerd, dan moet de werkgever het overzicht bezorgen aan de vakbondsafvaardiging. Indien er ook geen vakbondsafvaardiging is, dan moeten werknemers het document kunnen raadplegen.

Deze mededeling moet gebeuren binnen de maand volgend op de ontvangst of, in geval er binnen de onderneming een ondernemingsraad of een syndicale afvaardiging bestaat, op het moment van de mededeling van de jaarlijks informatie over de werkgelegenheid.

 

Bron :

  • Rijksdienst Sociale Zekerheid

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Sociale zekerheid , Werken met personeel , RSZ , sociale zekerheid

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer