Is het toegelaten om als afgezonderd tewerkgestelde werknemer niet-gevaarlijke werkzaamheden uit te voeren in een explosiegevaarlijk zone, mits er vooraf goed afgesproken wordt wanneer deze persoon aanwezig is in deze ruimte en hoe men contact houdt met deze persoon moest er een probleem zijn? Of is men verplicht om steeds een tweede persoon aanwezig te hebben in de zone? Het antwoord op deze vraag volgt hieronder.

 

ARAB art. 54ter

De belangrijkste voorwaarde om als afgezonderde werknemer tewerkgesteld te kunnen worden, is de beschikbaarheid van een aangepast alarmeringsmiddel bij een mogelijke noodsituatie.
Betreft het een bedrijvigheid, die als risicovol wordt ingeschat, dan moet dit alarmmiddel een toezichthoudende persoon zijn.

Deze verplichtingen zijn terug te vinden in artikel 54ter van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB): 

Art. 54ter
Een afgezonderd tewerkgestelde werknemer beschikt over aan de omstandigheden aangepaste alarmmiddelen.
Geen enkel werk dat in gevaarlijke omstandigheden moet worden uitgevoerd mag worden toevertrouwd aan een afgezonderde werknemer. De aanwezigheid van een andere persoon die in staat is snel alarm te geven is noodzakelijk.

 

Afgezonderde tewerkstelling bij niet-gevaarlijke werkzaamheden in een explosiegevaarlijke zone

Voor zover dat, en hier ga ik vanuit, de werkzaamheden als niet gevaarlijk kunnen worden beschouwd (dus geen werkzaamheden die explosiegevaar initiëren maar ook geen andere types van werkzaamheden die een gevaarlijke toestand voor gevolg kunnen hebben), kan worden toegestaan dat een persoon afgezonderd (t.t.z. buiten het gezichtsveld of gehoorveld van andere personen) wordt tewerkgesteld, als hij tijdens zijn werkzaamheden op ieder ogenblik hulp kan inroepen van een ander persoon.

Voor wat de contactneming van een andere permanent beschikbare persoon betreft, heb ik als arbeidsinspecteur steeds een nogal stringente interpretatie aangehouden.
De contactneming moet uitgaan van de afgezonderd tewerkgestelde werknemer. Het kan niet dat de hulpverlener op regelmatige (al dan niet op voorhand afgesproken) tijdstippen contact opzoekt met de afgezonderd tewerkgestelde werknemer.
Het initiatief moet steeds door de afgezonderd tewerkgestelde werknemer genomen worden.
Vermits er geen verdere specificaties zijn gegeven m.b.t. de gestelde werkzaamheden, volstaat het gebruik van een 'walkie talkie' of een ander soortgelijk systeem waarbij de afgezonderd tewerkgestelde werknemer steeds hulp kan inroepen.

Als dit het geval is, dan kan de vraag positief beantwoord worden: het is toegelaten om als afgezonderd tewerkgestelde werknemer niet-gevaarlijke werkzaamheden uit te voeren in een explosiegevaarlijk zone, mits er vooraf goed afgesproken wordt wanneer deze persoon aanwezig is in deze ruimte en hoe men contact houdt met deze persoon als een probleem zich voordoet.
Het spreekt ook voor zich dat in ruimten met explosiegevaar de alarmmiddelen explosieveilig moeten zijn.

 

Bron

  • Ir. Guido Haekens, senTRAL Nieuws, 4 september 2019

 


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , arbeidsreglementering , arbeidsveiligheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer