De Ministerraad van 19 oktober heeft op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat een indexeringsmechanisme invoert voor de cataloguswaarde van de bedrijfswagen in het kader van de mobiliteitsvergoeding, beter bekend als ‘cash for car’[1].

 

De wet van 30 maart 2018 geeft aan werknemers de mogelijkheid om hun bedrijfswagen in te ruilen voor een mobiliteitsvergoeding, binnen de door deze wet opgelegde voorwaarden.

 

Dit ontwerp verleent de Koning de bevoegdheid om een indexeringsmechanisme vast te leggen voor de cataloguswaarde van de bedrijfswagen. De waarde van de mobiliteitsvergoeding wordt immers berekend op de waarde van de bedrijfswagen, die dan weer gebaseerd is op de cataloguswaarde.

 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

 

We houden u via onze nieuwsbrieven en Newsletter op de hoogte zodra hieromtrent meer bekend is.

 

Bron:

  • Ministerraad van 19 oktober 2018 (presscenter)

 

 

[1] Ontwerp van koninklijk besluit ter invoering van een indexeringsmechanisme in uitvoering van artikel 12, § 2, van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Sociale bijdragen , Sociale zekerheid , arbeidsovereenkomst , bedrijfswagens , loonelementen , loonlasten , mobiliteit , RSZ , sociale zekerheid , verloning , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer