Sinds 1 september 2019 is het stelsel van betaald educatief verlof in Vlaanderen hervormd tot het Vlaams Opleidingsverlof. 

 

De werkgever heeft het recht op  een forfaitaire terugbetaling van de uren Vlaams Opleidingsverlof die de werknemer heeft opgenomen. 

 

De terugbetalingsaanvragen moeten digitaal ingediend worden via het digitale WSE- loket, dat sinds 23 september 2019 online staat.

 

De aanvraag moet ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding of 3 maanden na indiensttreding bij verandering van werkgever gebeuren.

 

Het is mogelijk een terugbetaling aan te vragen:

 

 • werknemer per werknemer
 • of via een CSV-bestand, waardoor er voor  meerdere werknemers in bulk de gegevens kunt aangeleverd worden

 

1.1Procedure Terugbetalingsaanvraag

Indien u als werkgever een terugbetalingsaanvraag wil indienen in het kader van het Vlaams Opleidingsverlof, dient u volgende stappen te volgen.

 

 1. Aanmelden bij WSE-loket via
  • Kaartlezer en e-ID
  • Beveiligingscode via mobiele app ( activatie noodzakelijk bij eerste aanmelding)
  • Itsme™
  • Beveiligingscode via SMS ( activatie noodzakelijk bij eerste aanmelding)
  • VO-token van de Vlaamse Overheid
  • Federaal token
    
 2. Selectie organisatie waarvoor terugbetalingsaanvraag ingediend word ( niet op persoonlijke naam)
  • Indien er geen organisatie zichtbaar is, maar enkel de persoonlijke naam van de aanvrager, moet dit aangevraagd bij de “lokale beheerder” via de infolijn 1700 (team gebruikersbeheer). Deze lokale beheerder kan via gebruikersbeheer
   • Een gebruiker toevoegen aan de organisatie en deze gebruiker de juiste rechten toekennen om een terugbetalingsaanvraag VOV te kunnen doen

 

 1. Homepagina WSE-loket: in het menu aan de rechterkant zwarte knop “Aanvraag”aanklikken
   
 2. De titel “ Vlaams opleidingsverlof” met daaronder “Terugbetalingsaanvraag Vlaams Opleidingsverlof” wordt zichtbaar.
  • Indien een blauwe knop ‘ Gebruikersrecht aanvragen” zichtbaar wordt zijn de juiste rechten om de terugbetalingsaanvraag te doen niet geactiveerd.
   Via deze knop kunnen de rechten aangevraagd worden.

De lokale beheerder krijgt een automatische mail met de vraag om u het juiste recht toe te kennen. Van zodra de lokale beheerder het recht toekent, wordt dit bevestigd per mail en kan men zich opnieuw aanmelden bij het WSE-loket.

 

 • Indien een blauwe knop “Aanvragen” zichtbaar wordt zijn de juiste rechten geactiveerd en kan de terugbetalingsaanvraag ingediend worden. Na het doorlopen van alle stappen en het klikken op “Bevestigen” ontvangt de aanvrager een ontvangstbevestiging.

 

Indien er problemen zijn bij het zijn bij het doorlopen van de terugbetalingsaanvraag kan men contact opnemen het Departement Werk en Sociale Economie via vlaamsopleidingsverlof@vlaanderen.be.

 

Het Departement heeft op de website ook een infotekst ter beschikking gesteld met nadere toelichting bij over de verschillende velden bij de terugbetalingsaanvraag.

 

Indien u klant bent van Attentia sociaal secretariaat kan Attentia deze administratie voor u doen. Voor meer informatie over deze dienstverlening, kan u contact opnemen met uw klantenbeheerder.


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Sociale zekerheid , Werken met personeel , gewaarborgd inkomen , wetgeving