Ingevolge overschrijding, in oktober 2022, van de spilindex geldend voor de vergoeding van federale ambtenaren, worden de ‘verblijfkostenvergoedingen’ die de Staat terugbetaalt aan haar ambtenaren voor dienstverplaatsingen in België geïndexeerd per 1 december 2022. 

 

Het bedrag van deze vergoedingen wordt ook in de privésector gebruikt als grens om uit te maken of de terugbetaling van dagvergoedingen voor beroepsverplaatsingen toegekend aan een werknemer of bedrijfsleider een fiscaal vrijgestelde kost eigen aan de werkgever uitmaakt of niet. Inzake RSZ gelden afwijkende regels. 

 

Basisbedrag 
(niet geïndexeerd) 

Geïndexeerd bedrag 
(1 december 2022) 

Dagelijkse forfaitaire vergoeding (maaltijdkosten) 

10 euro per dag 

19,60 euro per dag 

Maandelijkse forfaitaire vergoeding 

Max. 16 x 10 euro per maand = 160 euro per maand 
(voltijdse prestaties) 

Maximum per maand 
= 19,60 x 16 = 313,60 euro 

Aanvullende dagelijkse forfaitaire vergoeding voor verblijfkosten
(huisvestingskosten) 

75 euro per nacht 

147,05 euro per nacht 


Lees meer nieuws over: Attentia

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer