De prestaties van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk zijn onderworpen aan wettelijk bepaalde minimumtarieven. In de eerste weken van het nieuwe kalenderjaar staan de nieuwe tarieven ook telkens vermeld op de website van de FOD WASO. Maar voor vele ondernemingen is september de “budgetmaand”, en hebben ze nu al een inschatting nodig. Maar wat zijn de verwachte minimumtarieven voor 2023? 

Hoofdstuk III van boek II, titel 3 van de codex over het welzijn op het werk beschrijft de verplichte forfaitaire minimumbijdragen uit hoofde van de prestaties van de externe diensten. Deze zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Ze worden elk jaar op 1 januari aangepast aan de spilindex, voor het ganse lopende jaar. 

De indexcommissie volgt elke maand op hoeveel het leven voor een gemiddeld gezin duurder wordt in vergelijking met diezelfde maand een jaar geleden. De prijzen van duizenden producten worden gescand, en zo kan men een vergelijking maken. Dat geeft de inflatie weer. Voor de spilindex kijkt men naar de zogenaamde gezondheidsindex: men laat een aantal ongezonde dingen weg, zoals tabak, rookmiddelen en benzine. 

Tot dusver zijn er al drie overschrijdingen geweest van de spilindex: in februari, maart en juli. Een volgende overschrijding wordt verwacht in oktober 2022. Volgens de meest recente vooruitzichten van het Federaal Planbureau op 6 september zou hierna de volgende spilindex al bereikt worden in december 2022 in plaats van begin 2023. Dus maar liefst vijf indexaties op één kalenderjaar. Bij vier overschrijdingen zal een preventie-eenheid in plaats van het huidige 168,93 euro vanaf volgend jaar 182,85 euro bedragen. Als er in december alsnog een vijfvoudige overschrijding komt, wat het planbureau dus verwacht, dan zal een preventie-eenheid 186,51 euro kosten. 


Lees meer nieuws over: indexatie , verloning , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer