De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft tijdens haar 108e  Internationale Arbeidsconferentie een verdrag en bijbehorende aanbeveling aangenomen ter bestrijding van geweld en intimidatie op de werkvloer. Het gaat om Verdrag nr. 190 van de organisatie. Het verdrag moet eerst geratificeerd worden vooraleer het van werking treedt in België. 

Als uitgangspunt stelt het verdrag dat elke lidstaat een geïntegreerde en inclusieve aanpak moet hanteren om geweld en intimidatie op de werkvloer te vermijden en te verhelpen. Concreet houdt dit onder meer in: het invoeren een verbod op elke vorm van geweld of intimidatie, het uitwerken van een preventiestrategie en het beschermen van slachtoffers door middel van beroepsmogelijkheden, schadeloosstellingen en ondersteuning.

Het verdrag hiernaast bevat een lijst met constitutieve elementen van geweld en intimidatie voor wetgevers om op te nemen in nationale definities van deze begrippen in een arbeidsgerelateerde context.

De teksten stipuleren dat werkgevers een werkplekbeleid moeten uitwerken, hetgeen de aanbeveling in detail beschrijft. Hierbij dienen werkgevers rekening te houden met geweld en intimidatie bij het beheer van de veiligheid en gezondheid op het werk, alsook de risico’s hieromtrent te evalueren en preventiemaatregelen te treffen.

Ook het belang van het betrekken van representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties en de rol van lidstaten om collectief overleg hierover te ondersteunen wordt benadrukt.

De IAO-teksten focussen specifiek op:

  • Geweld en intimidatie op basis van gender;
  • De bescherming van werknemers van de informele economie;
  • De gevolgen van huiselijk geweld op de werkvloer.

 

Bronnen

 

Bijkomende informatie

 

 


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , arbeidsreglementering , psychosociale risico's

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer