Door niet alleen de nadruk te leggen op negatieve gevolgen, maar ook te kijken naar kansen of opportuniteiten, krijgt het risicomanagement een positieve benadering. Dit werkt motiverend, in tegenstelling tot enkel maar te kijken naar 'dingen die mis kunnen gaan'.

Risicomanagement spreekt door een positieve benadering meer aan. Er wordt niet alleen gewerkt met ellenlange risicolijsten, maar met een 'risico- en kansenlijsten'. Preventieadviseurs moeten meer kijken naar risico's EN opportuniteiten als 'effect van onzekerheid op het behalen van doelstellingen/prestaties'. Ook zal in de verschillende processen, zowel in de primaire, ondersteunende als de managementprocessen, de onzekerheden worden bekeken die positieve of negatieve effecten op de veiligheids- en gezondheidsprestaties (doelstellingen) zullen hebben.

 

Tips en tricks voor een goede risicobenadering in de organisatie

TIP 1
Keep it simple, vermijd ellenlange lijsten met risico's, vermijd allerhande risicorichtlijnen, ingewikkelde risicomethoden en procedures. Met andere woorden: vermijd de complexiteit van omvang. Risicomanagement is geen papieren tijger met risicodossiers en excel-files.

TIP 2
Vermijd het kwantificeren om de kwantificeren. Risicogetalen geven een vals gevoel van zekerheid. Risicowaarden lijken nauwkeurig te zijn, terwijl dat in werkelijkheid geenszins het geval is door allerhande aannames en interpretaties.

TIP 3
Niet de identificatie van de risico's, noch de evaluatie van de risico's zijn belangrijk, noch het besluitvormingsproces over de aanvaardbaarheid en/of keuze van maatregelen. Van belang is het nemen van maatregelen om het risico te beheersen.

TIP 4
Creëer risico-ownership. Leg duidelijk vast wie voor welke risico's verantwoordelijk is. Dit is niet de preventieadviseur. De risk-owner Is de lijnverantwoordelijke.

TIP 5
Zorg voor een dynamisch systeem. Risico's wijzigen voortdurend: oorzaken en gevolgen veranderen. Doorloop daarom regelmatig de PDCA-cirkel.

 

Bron

  • Jan Dillen, senTRAL Nieuws, 5 juni 2019

 

 


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , arbeidsveiligheid