Hoewel bedrijfsleiders van (zeer) kleine en middelgrote ondernemingen (ZKO's & KMO's) wettelijk verplicht zijn om hun werknemers te beschermen tegen veiligheids- en gezondheidsrisico’s, vallen zij zelf niet onder het toepassingsgebied van de welzijnswet. Recent onderzoek van FOD WASO en KU Leuven wijst uit dat de gezondheid van zo'n bedrijfsleiders vaak minder goed is dan die van hun personeel.

In het totaal namen 1910 bedrijfsleiders van ZKO's deel aan de studie, die liep van 2015 tot 2018. 

In de kleinste bedrijven (minder dan 10 tot 20 werknemers) voeren bedrijfsleiders naast het dagelijks beheer vaak nog andere taken uit binnen hun onderneming en worden dus net zoals hun werkgevers blootgesteld aan beroepsrisico’s. Enkele voorbeelden zijn: bouwvakkers, kappers, bakkers, slagers, schoenmakers, medische kabinetten en horeca. 

Het onderzoek doet ook vermoeden dat ZKO-bedrijfsleiders (61%) vaker stress ervaren dan zelfstandigen (36%) of werknemers (33%). 

FOD WASO wijst op het belang van een goede gezondheid voor zowel werknemers als bedrijfsleiders van ZKO's en KMO's. Een slechte gezondheid van bedrijfsleider kan namelijk een impact hebben op de arbeidsomstandigheden van de werknemers en de tewerkstelling.

Meer informatie over de studie kan u raadplegen op de website van FOD WASO

 

Wenst u meer informatie omtrent preventie en welzijn in uw onderneming? Contacteer ons via Info.kmo@attentia.be

 

Bronnen

 

 


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , gezondheid