Het koninklijk besluit over het corona-ouderschapsverlof werd op 14 mei 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

Dit verlof laat het toe aan werknemers, die ten minste 1 maand verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met hun werkgever en met zijn akkoord, hun arbeidsprestaties te verminderen met 1/5 of ½ voor hun kind dat de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt.

De leeftijdsvoorwaarde van 21 jaar voor het gehandicapt kind is in bepaalde specifieke gevallen niet van toepassing.

Het kan ook opgenomen worden door de adoptieouders en de pleegouders.

De RVA heeft zijn website met de nodige informatie geüpdate :

 

Bronnen:

  • Koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) houdende het corona ouderschapsverlof, BS 14 mei 2020
  • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening ( RVA)

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Sociale zekerheid , Werken met personeel , corona , verlof , wetgeving