De Ministerraad heeft op 2 mei 2020 een beslissing genomen over het corona-ouderschapsverlof.

Dit verlof laat het toe aan werknemers, die ten minste 1 maand verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met hun werkgever en met zijn akkoord, hun arbeidsprestaties te verminderen met 1/5 of ½ voor hun kind dat de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt.

 

De leeftijdsvoorwaarde van 21 jaar voor het gehandicapt kind is in bepaalde specifieke gevallen niet van toepassing.

 

Het kan ook opgenomen worden door de adoptieouders en de pleegouders.

 

Voordelen

  • Het corona-ouderschapsverlof wordt niet in rekening gebracht van het krediet van het gewone ouderschapsverlof. Het gaat dus om een bijkomend verlof.

 

  • De (bruto)onderbrekingsuitkeringen zijn iets hoger dan voor het gewone ouderschapsverlof (25% meer).

 

  • De aanvraagprocedure is korter dan voor het gewone ouderschapsverlof. De werknemer moet zijn werkgever 3 werkdagen vooraf op de hoogte brengen. Ook een kortere termijn kan in onderling akkoord overeengekomen worden. Het corona-ouderschapsverlof zou enkel opgenomen kunnen worden mits akkoord van de werkgever. 

 

  • Dit verlof kan worden opgenomen in een doorlopende periode tot het einde van de maatregel, of in maanden of weken, al dan niet opeenvolgend.

 

  • De werknemers die momenteel een gewoon ouderschapsverlof opnemen, kunnen enerzijds hun lopend verlof omzetten in een corona-ouderschapsverlof (bv. een ½ gewoon ouderschapsverlof in een ½ corona-ouderschapsverlof) of anderzijds hun lopend gewoon ouderschapsverlof tijdelijk schorsen en een corona-ouderschapsverlof vragen (bv. voltijds gewoon ouderschapsverlof schorsen voor een ½ corona-ouderschapsverlof).

 

Duur van de maatregel

Het corona-ouderschapsverlof kan opgenomen worden in de periode van 1 mei tot en met 30 juni 2020.

 

Informatie

Het is momenteel nog niet mogelijk om het corona-ouderschapsverlof aan te vragen bij de RVA maar wel al bij de werkgever.

Zodra het bijzondere volmachtenbesluit gepubliceerd is en werknemers het corona-ouderschapsverlof effectief kunnen aanvragen bij de RVA, houden we u verder op de hoogte.

 

Bron :

  • Nieuwsbericht RVA

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Werken met personeel , corona , sociale zekerheid , verloven , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer