Het bedrag van de aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) kan jaarlijks door de Nationale Arbeidsraad (NAR) op 1 januari worden herzien in functie van de evolutie van de conventionele lonen.

De NAR heeft voor 2022 de herwaarderingscoëfficiënt op 1,0026 bepaald. Dit betekent dat de aanvullende vergoedingen voor de werknemers in SWT en in halftijds brugpensioen vanaf 1 januari 2022 worden verhoogd.

Deze verhoging is echter niet volledig van toepassing voor wie recent in SWT stapte. Volgende herwaarderingscoëfficiënten worden toegepast per 1 januari 2021:

  • 1,0026 voor werknemers die in SWT gegaan zijn in januari 2021 en vroeger
  • 1,00195 voor werknemers die in SWT gegaan zijn in februari, maart en april 2021
  • 1,0013 voor werknemers die in SWT gegaan zijn in mei, juni en juli 2021
  • 1,00065 voor werknemers die in SWT gegaan zijn in augustus, september en oktober 2021

De aanvullende vergoeding van werknemers met aanvang SWT in november en december 2021 wordt niet geherwaardeerd.

Ook de grens van het brutomaandloon dat in aanmerking wordt genomen voor de vaststelling van het nettoreferteloon wordt aan de herwaarderingscoëfficiënt aangepast.
Vanaf 1 januari 2022 bedraagt dit plafond 4.274,21 euro (voltijds SWT).

De aanvullende vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkeringen die de werkgever, onder bepaalde voorwaarden, moet betalen aan oudere werknemers die nachtarbeid in ploegendienst deden en van wie de arbeidsovereenkomst is beëindigd, wordt bepaald op 155,68 euro per maand vanaf 1 januari 2022.

Deze vergoeding wordt toegekend aan:

  • Werknemers van 50 jaar en ouder die om medische redenen geen nachtwerk meer kunnen doen;
  • Werknemers van 55 jaar en ouder die geen nachtwerk in ploegendienst meer willen doen.

 

Bronnen :

 


Lees meer nieuws over: Verloning , sociaal overleg , verloning , werkloosheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer