Vlaanderen voert vanaf 1 september 2018 een hervorming door van de verschillende stelsels van werkplekleren.

 

Hierbij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

Vergoedingen

 • Bepaalde categorieën cursisten hebben recht op een bijkomende stimulanspremie ten laste van de VDAB;
 • Alle werkzoekenden in een vorm van werkplekleren hebben recht op gratis abonnement op het openbaar
 •  De terugbetaling van de kosten voor kinderopvang voor kinderen uit het lager onderwijs wordt geplafonneerd.
 • De vergoeding voor middag-, avondmaal en overnachting wordt afgeschaft.

 

Individuele beroepsopleiding (IBO)

 • De IBO-cursist mag niet eerder bij de werkgever gewerkt hebben, met uitzondering van maximum 4  weken als interim;
 • Berekeningswijze van de IBO-premie ten laste van de VDAB wordt aangepast;
 • De werkgever is een maandelijkse kostprijs verschuldigd afhankelijk van de loonschalen;
 • De curatieve individuele beroepsopleiding (C-IBO) en gespecialiseerde individuele beroepsopleiding(GIBO) worden vervangen door de K-IBO, die zich richt op de meest kwetsbare werkzoekenden. Deze nieuwe vorm van IBO is kosteloos voor de werkgever;

 

Beroepsinlevingsovereenkomst (BIO)

 • De beroepsinlevingsovereenkomst wordt de beroepsinlevingsstage (BIS);
 • De maximale duur wordt beperkt tot 6 maanden;
 • De regels om een BIS op te zeggen worden aangepast.

 

De stelsels instapstage en IBO-interim worden afgeschaft.

Overeenkomsten afgesloten vóór 1 september 2018, blijven doorlopen tot hun normale geldigheidsduur verstrijkt. De huidige vergoedings- en premiebedragen blijven op die overeenkomsten van toepassing.

In onze newsletter van september gaan we dieper in op deze wijzigingen.

 

Bron:

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en financiering door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding van de gespecialiseerde trajectbepaling- en -begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten, wat betreft de GIBO en de oriënterende stage, het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding en het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 betreffende de tijdelijke werkervaring, BS 17 augustus 2018.

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Sociale zekerheid , Werken met personeel , aanwerven , loonlasten , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer