In het kader van de hervorming van de Vlaamse opleidingsincentives wordt de aanmoedigingspremie bij tijdkrediet met motief opleiding ( = Opleidingskrediet) in de privé- en social profitsector hervormd vanaf 1 september 2019

 

Het vernieuwde Vlaams opleidingskrediet brengt volgende aanpassingen met zich:

 

 • Om recht te geven op het Vlaams opleidingskrediet moet de opleiding aan verschillende voorwaarden voldoen:
  • De opleiding moet arbeidsmarktgericht zijn. In de praktijk betekent dit dat de opleiding in aanmerking moet komen voor het Vlaams opleidingsverlof (VOV).
  • Daarenboven moet de opleiding voldoen aan één van de volgende 3 voorwaarden:
   • onderwijs- of beroepskwalificerend zijn
   • leiden tot een knelpuntberoep
   • ondernemerschapstraject

 

De opleidingen die in aanmerking komen voor het Vlaams opleidingskrediet, kan men iopzoeken in de opleidingsdatabank van de Vlaamse opleidingsincentives

 

Indien aan geen van bovenstaande voorwaarden is voldaan, bestaat nog de mogelijkheid om de aanmoedigingspremie te krijgen, indien deze opleiding gevolgd wordt in het kader van loopbaanbegeleiding (opgenomen in je persoonlijk ontwikkelingsplan)

 

 • Onderscheid scholingsgraad

Kort- en middengeschoolden kunnen een Vlaams opleidingskrediet aanvragen voor de opleidingen die aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoen

Hooggeschoolden kunnen enkel een Vlaams opleidingskrediet aanvragen als de opleiding gevolgd wordt in het kader van loopbaanbegeleiding (opgenomen in je persoonlijk ontwikkelingsplan)

 

 • Hoogte van de premie

Het is nu  mogelijk om ook bij 1/5de onderbreking een Vlaams opleidingskrediet aan te vragen.

De bedragen zijn ook gestegen op 1 september 2019.

 • De maximumduur wordt opgetrokken overeenkomstig het tijdskrediet met motief opleiding

 

 • In de privé-sector is geen sector-, bedrijfsakkoord of toetredingsakte meer vereist waarin het opleidingskrediet voorzien is

 

 • Overgangsregeling

Indien de opleiding niet aan de nieuwe voorwaarden voldoet en deze werd reeds voor 1 september 2019 gevolgd, kan het dossier nog verlengd worden (maximaal tot 30/06/2021).

 

Bron:

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector, BS 9 augustus 2019
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector, BS 9 augustus 2019

Departement Werk en Sociale Economie:  www.werk.be


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Werken met personeel , verloven , wetgeving