De wet tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof werd gepubliceerd op 26 september 2018.  Dankzij deze wet kunnen adoptie- en pleegouders in de toekomst rekenen op verlof dat gelijkwaardig is aan dat van natuurlijke ouders.

 

Adoptieverlof wordt vanaf 1 januari 2019 opgetrokken tot 6 weken, ongeacht de leeftijd van het kind. Vanaf die datum eveneens mogelijk om tot 6 weken pleegouderverlof te nemen wegens langdurige pleegzorg (d.w.z. dat het kind voor minstens 6 maanden in hetzelfde pleeggezin blijft).

 

Zowel het adoptieverlof als het pleegouderverlof zullen vanaf 2019 om de 2 jaar met een week worden verlengd, zodat adoptie- en pleeggezinnen tegen 2027 recht hebben op 17 weken verlof in totaal.

 

Bron:

  • Wet van 6 september 2018 tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof, BS 26 september 2018

 

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , gewaarborgd inkomen , verlof , verloven , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer