De ministerraad van 7 december 2018 heeft op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat ouderen die gebruik maakten van het op 1 januari 2015 opgeheven stelsel van landingsbaan, de mogelijkheid biedt om de landingsbaan met recht op uitkeringen opnieuw op te nemen na een thematisch verlof.

 

Het ontwerp maakt een einde aan de situatie waarin oudere werknemers die hun landingsbaan onderbreken voor een thematisch verlof (palliatief verlof, verlof medische bijstand en ouderschapsverlof), hun landingsbaan met recht op uitkeringen niet opnieuw kunnen opnemen. De reglementering van toepassing voor 1 januari 2015 blijft gelden bij een nieuwe aanvraag in het kader van een landingsbaan:

  • voor de werknemers die reeds vóór deze datum onderbrekingsuitkeringen genoten in het kader van een landingsbaan
  • voor wie het genot van onderbrekingsuitkeringen in het kader van een landingsbaan

 werd onderbroken wegens een thematisch verlof, meer bepaald een volledig thematisch verlof in geval van een 1/2 landingsbaan of een volledig of 1/2 thematisch verlof in geval van een 1/5 landingsbaan

  • voor zover het gaat om een nieuwe aanvraag in het kader van een landingsbaan met

 dezelfde vermindering van arbeidsprestaties vóór deze datum

 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

 

Bron:

  • Federale ministerraad van 7 december 2018 (presscenter)

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , 45+ , wetgeving