Sinds 1 februari 2022 is ook bijstand na een traumatische ervaring in de privésfeer opgenomen in het Employee Assistance Program (EAP) van Attentia. En die uitbreiding heeft zijn doel niet gemist: na een jaar zien we dat 50% van de interventies werden aangevraagd voor schokkende gebeurtenissen buiten het werk. 

 

De wet schrijft voor dat werkgevers bijstand voor hun werknemers moeten voorzien na traumatische gebeurtenissen op het werk: een arbeidsongeval, zelfdoding van een collega, een overval of brand op de werkvloer, agressie, … Maar ook in hun privéleven kunnen werknemers schokkende gebeurtenissen meemaken. Daarom hebben we het aanbod van ons Employee Assistance Program (EAP) sinds een jaar uitgebreid om ook bijstand te bieden na een traumatische ervaring in de privésfeer. Denk aan het overlijden van een dierbare, een verkeersongeval, een woninginbraak,… We zien dat deze uitbreiding naar de privésfeer zeer welkom was: de helft van alle dossiers werd opgestart naar aanleiding van traumatische gebeurtenissen in de privésfeer.  

 

Wat is trauma?  

Een traumatische gebeurtenis is een overweldigende ervaring die gevoelens van angst, afkeer of machteloosheid oproept. Niet elke traumatische gebeurtenis wordt ook een trauma: het gaat erom of je de stress kan verwerken of niet. En daarbij is een goede en tijdige begeleiding onontbeerlijk. 

 

Het Employee Assistance Program van Attentia 

Met het Employee Assistance Program van Attentia krijgen je medewerkers de hulp die ze nodig hebben. De juiste begeleiding na een incident is immers cruciaal om posttraumatische stress te voorkomen. De voordelen op een rijtje: 

  • De gesprekken zijn volledig anoniem 

  • Gratis voor de werknemer  

  • 7/7 beschikbaar op het gratis nummer 0800/352.27 

  • Automatisch ook traumatische gebeurtenissen in de privésfeer dekken – hier hoef je als werkgever niets voor te doen! 

 

Wist je dat?

Werknemers die deze bijstand al hebben ingeschakeld geven ons een appreciatiescore van 9/10!

Zijn jouw medewerkers al op de hoogte dat ze via het EAP ook bijstand voor privéproblemen kunnen aanvragen? We kunnen jou helpen met posters om je medewerkers te sensibiliseren. 

Download de contactfiche

Meer weten over EAP? Neem contact op via qiosq.prev@attentia.be of op 02/400.03.61.


Lees meer nieuws over: Attentia , Preventie en bescherming , Werken met personeel , stress

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer