De nieuwe Arbeidsdeal die de regering heeft gesloten brengt enkele verplichtingen met zich mee. Zo moet elk bedrijf met twintig of meer werknemers vóór 31 maart een opleidingsplan opstellen. Maar wat houdt dat precies in? 

Ons land mikt tegen 2030 op een werkgelegenheidsgraad van 80 procent. Om dat doel te bereiken, voert de federale regering stapsgewijs een aantal maatregelen in: de zogenaamde Arbeidsdeal. Eén van de hervormingen gaat over opleidingen die werknemers krijgen tijdens hun loopbaan. Voortaan zal de werkgever verplicht een opleidingsplan moeten opstellen.  

 

Formeel versus informeel 

Werkgevers met minstens twintig werknemers moeten voortaan elk jaar vóór 31 maart een opleidingsplan voor hun werknemers opstellen. In zo’n plan zijn twee types opleidingen voorzien: 

 1. Formele opleidingen: 

 • Buiten de werkplek 

 • Door lesgevers of opleiders ontwikkelde cursussen en stages 

 • Gekenmerkt door een hoge graad van organisatie 

 

 1. Informele opleidingen: 

 • Op het werk zelf 

 • Opleidingsactiviteiten die rechtstreeks betrekking hebben op het werk 

 • Gekenmerkt door een hoge graad van zelforganisatie door de individuele leerling of groep van leerlingen

 

Ook digitale opleidingen komen hiervoor in aanmerking.  

 

Inclusief 

Werkgevers moeten hierbij extra aandacht schenken aan risicogroepen die mogelijk bijzondere noden hebben op vlak van opleidingen, zoals bijvoorbeeld: 

 • Werknemers ouder dan 50 jaar 

 • Werknemers van buitenlandse afkomst

 • Werknemers met een handicap  

 • Werknemers in knelpuntberoepen 

 • Werknemers van alle mogelijke genderdimensies

 

Communicatie naar werknemers 

Het opleidingsplan wordt besproken op de ondernemingsraad of via de vakbondsafvaardiging. De ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging moet zijn advies uiterlijk tegen 15 maart formuleren. Zij moeten het ontwerp minstens 15 dagen voor de vergadering ontvangen. 

Is er geen ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging in het bedrijf? Dan wordt er rechtstreeks naar de werknemers gecommuniceerd, ook uiterlijk tegen 15 maart. 

De paritaire (sub)comités kunnen bepaalde minimale voorwaarden stellen waaraan een opleidingsplan moet voldoen. Deze moeten ingediend worden via een CAO, uiterlijk op 30 september van het jaar voorafgaande jaar. 

 

Transparantie troef 

Het plan geldt voor een minimale duurtijd van één jaar. De werkgever moet het opleidingsplan (binnen de maand na de inwerkingtreding) op elektronische wijze naar een aangewezen ambtenaar verzenden.  

De Arbeidsdeal bepaalt tot slot dat werknemers en hun vertegenwoordigers op eenvoudige vraag toegang moeten krijgen tot het opleidingsplan. 

Opleiding: Opmaak van een verplicht opleidingsplan

Hoe ziet een goed opleidingsplan eruit en welke elementen moet het zeker bevatten? Dit en meer komt je te weten in onze opleiding. Schrijf je nog snel in voor de opleidingsdag van 8 maart.  

Meer info

Bron

 • Federale overheidsdienst van 22 december 2022 (werk.belgie.be) 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Werken met personeel , ontwikkelingsplannen , people management

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer