In alle ondernemingen die onder de cao-wet vallen, moet de werkgever sinds 9 april 2018 – op regelmatige tijdstippen – overleg organiseren in het comité PBW over deconnectie van het werk; en gebruik van digitale communicatiemiddelen.

Dat overleg staat in het teken van: 'het verzekeren van het respect voor de rusttijden, de jaarlijkse vakantie en andere verloven van de werknemers én het vrijwaren van de balans tussen werk en privéleven'.

De werkgever moet dit puntje ook op de agenda zetten "telkens de werknemersvertegenwoordigers uit het comité dat vragen."

Het comité kan op basis van dat overleg voorstellen formuleren en adviezen uitbrengen.

Hieronder enkele mogelijke gespreksonderwerpen:

 • Sms'en en e-mails verstuurd buiten de werkuren:
  • worden ze automatisch geblokkeerd, toegelaten of toegelaten onder voorwaarden?
  • wanneer verwacht men antwoord (wachtpersoneel, permanentie) of kan men wachten met antwoorden tot de volgende werkdag?
 • het gebruik van directe communicatiemiddelen (bv. skype):
  • kan de werknemer zich op een 'niet storen'-status zetten om bijvoorbeeld een rapport af te werken?
  • op welk moment verwacht men van werknemers om bereikbaar te zijn en met welke vertraging mag geantwoord worden?

 

Twee bijkomende aanbevelingen:

 • raad de hiërarchische oversten aan om de telefoon (of andere directe communicatiemiddelen) te gebruiken voor boodschappen die onmiddellijke feedback vereisen, en niet via mailverkeer
 • raad werknemers aan om duidelijk hun beschikbaarheid (afwezigheden, externe vergaderingen, opleidingen, …) aan te geven in hun outlook kalender en/of in automatische antwoorden

 

De afspraken die daaruit voortvloeien, kunnen vastgelegd worden in het arbeidsreglement of in een cao.

 

Bronnen

 • Wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, BS 30 maart 2018 [art. 15-17 van de economischegroeiwet]
 • Rosalba Mendolia, senTRAL Nieuws – 28 november 2018

 


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , arbeidsreglementering , verlof