Sinds 16 november 2018 is Hasselt erkend als toeristisch centrum door de federale overheid.

In de kleinhandelszaken en kapsalons gevestigd in toeristische centra, is tewerkstelling op zondag het ganse jaar mogelijk. Elke individuele werknemer mag maximum 39 zondagen per kalenderjaar tewerkgesteld worden.

 

Werknemers die op zondag gewerkt hebben, hebben recht op onbetaalde inhaalrust die in de loop van de zes dagen die op de bewuste zondag volgen. Deze inhaalrust moet niet noodzakelijk samenvallen met een gewone werkdag voor de werknemer maar mag niet samenvallen met een zondag of een feestdag.

 

Bron:

  • Ministerieel besluit van 7 november 2018 tot erkenning van de stad Hasselt als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra, BS 16 november 2018, BS 16 november 2018

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Werken met personeel , arbeidsduur , tewerkstelling , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer