De Ministerraad heeft op 29 september 2017 het wetsontwerp goedgekeurd waardoor de medewerker die dat wenst zijn bedrijfswagen kan inruilen tegen een mobiliteitsvergoeding. Om op korte termijn iets te doen aan de prominente rol van de bedrijfswagen in België, wil de regering een alternatief bieden dat op het vlak van de loonkost concurrentieel kan zijn met de bedrijfswagen. Alleen zo’n alternatief kan ervoor zorgen dat medewerkers vrijwillig hun bedrijfswagen inruilen ten voordele van andere, meer duurzame vervoersmiddellen.

 

Een mobiliteitsvergoeding beschikt over drie essentiële eigenschappen:

  1. De vergoeding moet volledig vrijwillig tot stand kunnen komen en zowel werkgevers als medewerkers moeten volledig vrij kunnen kiezen of ze er al dan niet aan deelnemen;
  2. De vergoeding moet een sociaal en fiscaal statuut krijgen dat concurrentieel is met dat van een bedrijfswagen;
  3. De vergoeding moet budgetneutraal zijn voor alle partijen: werkgever, medewerker en overheid.

 

Een werkgever moet al minstens 36 maanden bedrijfswagens ter beschikking stellen alvorens hij de mobiliteitsvergoeding kan invoeren. Hierop wordt een uitzondering voorzien voor startende ondernemingen.

De medewerker op zijn beurt moet in de voorbije 36 maanden minstens 12 maanden over een bedrijfswagen beschikken of beschikt hebben én moet op het moment van de aanvraag minstens 3 maanden ononderbroken beschikken over een bedrijfswagen. Er zijn aparte regels voorzien voor medewerkers die voordien bij een andere werkgever waren tewerkgesteld waar ze ook reeds het voordeel van de bedrijfswagen genoten.

De mobiliteitsvergoeding wordt vastgesteld op 20% van 6/7 van de cataloguswaarde van de bedrijfswagen. De waarde wordt verhoogd met 20% wanneer de brandstofkosten verbonden met het persoonlijk gebruik van het vervangen voertuig geheel of gedeeltelijk door de werkgever ten laste werden genomen (tankkaart, terugbetaling van brandstofkosten). De mobiliteitsvergoeding wordt uitgesloten van het loonbegrip dat dient als basis voor de berekening voor de sociale zekerheidsbijdragen (hoewel de patronale CO²-bijdrage verschuldigd blijft o.b.v. de vroegere wagen), maar is wél een belastbaar voordeel van alle aard.

 

Tevens maakt de mobiliteitsvergoeding op twee wijzen een verworpen uitgave uit in de vennootschapsbelasting.

  1. Het wetsontwerp wordt nu voor advies overgemaakt aan de Raad van State.
  2. De regelgeving wordt vooropgesteld in werking te treden vanaf 1 januari 2018.

 

Bereken uw mobiliteitsvergoeding

Benieuwd naar wat een mobiliteitsvergoeding een medewerker zou opleveren?

Maak eenvoudig de berekening via deze tool! Op zoek naar meer informatie of een simulatie op maat van uw onderneming? Heeft u vragen rond 'Cash for car' en/of uw mobiliteitsbudget? Neem dan vrijblijvend contact op met Attenta Tax & Legal. Onze experten werken graag een simulatie op maat uit.


Lees meer nieuws over: Verloning , bedrijfswagens , mobiliteit , wetgeving