In het kader van de regelgeving over het Vlaams opleidingsverlof/betaald educatief verlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden op het werk afwezig blijven gedurende een aantal uren met behoud van zijn normaal loon. De werkgever kan het bedrag van het loon, voor de uren educatief verlof, beperken tot een begrensd bedrag. 

In het Staatsblad van 6 oktober 2022 werd het grensbedrag voor het Vlaams opleidings verlof/educatief verlof voor het schooljaar 2022-2023 gepubliceerd.

Het bedrag van het normale loon dat in aanmerking wordt genomen voor de terugbetaling van de uren wordt verhoogd tot 3.170 euro (schooljaar 2021-2022: 3.047 euro).

 

Bron :

  • Koninklijk besluit van 25 september 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6. - Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 6 oktober 2022

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , verlof , verloven , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer