In het kader van de regelgeving over het betaald educatief verlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden op het werk afwezig blijven gedurende een aantal uren met behoud van zijn normaal loon. De werkgever kan het bedrag van het loon, voor de uren educatief verlof, beperken tot een  begrensd bedrag.

 

In het Staatsblad van 17 april 2019 werd het grensbedrag voor het educatief verlof voor het schooljaar 2018-2019 gepubliceerd. Het bedrag van het normale loon dat in aanmerking wordt genomen voor de terugbetaling van de uren wordt verhoogd tot 2.928 euro.

 

Bron:

  • Koninklijk besluit van 4 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 17 april 2019

 


Lees meer nieuws over: Verloning , Sociale zekerheid , Werken met personeel , verlof , verloning , wetgeving