De ministerraad van 15 februari 2019 heeft op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de grenzen van het normale loon vaststelt voor het educatief verlof voor het schooljaar 2018-2019.

 

In het kader van de regelgeving over het educatief verlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden een aantal uren op het werk afwezig blijven met behoud van het normale loon. Voor 2018-2019 wordt het bedrag van het normale loon dat de werknemer ontvangt voor de uren educatief verlof begrensd op 2.928 euro per maand.

 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

 

Bron:

  • Ministerraad 15 februari 2019 ( Presscenter)

Lees meer nieuws over: Verloning , Sociale bijdragen , Sociale zekerheid , Werken met personeel , sociale zekerheid , verloven , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer