De nieuwe OiRA tool voor de sector van autocar en autobus werd op 9 oktober 2019 voorgesteld. Met de gratis OiRA software, dat staat voor "Online interactive Risk Assessment", kan men in kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) risicoanalyses op een eenvoudige en kosteneffectieve manier uitvoeren.

Om de werkcondities in de sector te blijven verbeteren, lanceerden de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) en het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) het risicoanalyse-instrument OiRA voor de sector van de autocar en autobus. Deze online tool geeft de kmo's in de sector de mogelijkheid om de risico's inzake welzijn op het werk te beoordelen waarmee zijzelf en hun personeelsleden worden geconfronteerd.

OiRA 'autocar en autobus' kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties van de sector en de FOD Werkgelegenheid.

De tool is gratis online beschikbaar als u zich eerst laat registreren: OiRA Autobus en autocar.

 

Risico's in de sector van de autocar en autobus

OiRA werd ontwikkeld voor en door de sector. Tijdens de ontwikkelingsfase werden de mogelijke risico's in de autobus en autocar sector onder de loep genomen en werd benadrukt dat bedrijven in de sector zich meer bewust moeten worden van de risico's waarmee zijzelf en hun chauffeurs worden geconfronteerd.

De tool is dan ook aangepast aan de zeer specifieke kenmerken van de sector, zoals de bus als werkomgeving met specifieke aandacht voor de veiligheid en gezondheid van de chauffeur, de stelplaats, de garage, …

Naast het identificeren van de risico's worden er ook oplossingen aangereikt om die risico's te beheersen. Zo draagt de tool bij tot betere en veiligere werkcondities in de sector wat op zich weer leidt tot gezonde en gemotiveerde werknemers.

De medewerkers aan de ontwikkeling van de OiRA "autocar en autobus" zijn er rotsvast van overtuigd dat met de tool een reeds lang bestaande behoefte werd ingevuld in het belang van een welzijnsbeleid voor hun bedrijven. Alle organisaties hebben zich geëngageerd om deze tool via hun netwerk te promoten.

 

Bron

 


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , arbeidsveiligheid