De wet Werkbaar Wendbaar Werk (ook gekend als de wet Peeters) heeft een wettelijk kader ingevoerd voor ondernemingen die gebruik maken van glijdende werktijden.

Binnen een stelsel van glijdende werktijden kan een werknemer zelf het begin en einde van zijn prestaties bepalen, mits naleving van bepaalde grenzen. Hij moet rekening houden met de stam- en glijtijden die bepaald zijn per cao of in het arbeidsreglement. De stamtijden bevatten de verplichte aanwezigheidsuren op de arbeidsplaats. De glijtijden zijn de periodes tijdens welke de werknemer het begin en het einde van zijn arbeidsdag kan moduleren alsook de eventuele voorziene pauzes.

Deze nieuwe regeling is in werking getreden op 1 februari 2017. Ondernemingen die voorheen reeds gebruik maakten van glijdende werkuren, kunnen hun stelsel blijven gebruiken, op voorwaarde dat deze regeling geformaliseerd wordt in een ondernemingscao of het arbeidsreglement en dit vóór 30 juni 2017.

Eenmaal deze overgangsperiode voorbij is, zullen ook bestaande stelsels conform de wet Peeters moeten geformaliseerd worden.

 

Wet Peeters

Meer informatie of ondersteuning nodig?

Heeft u vragen rond uw bestaand stelsel van glijdende werktijden of heeft u interesse om met glijdende werktijden te gaan werken? Neem dan vrijblijvend contact op met uw klantenbeheerder voor een offerte. Onze experten staan klaar voor al uw vragen, neem zeker ook een kijkje op onze overzichtspagina rond Werkbaar Wendbaar Werk ›


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , arbeidsduur , arbeidsreglementering , wetgeving