Genk is erkend als toeristisch centrum door de federale overheid.

Elke werknemer tewerkgesteld in kapsalons en kleinhandelszaken gelegen in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra 39 zondagen per jaar tewerkgesteld worden.

Werknemers die op zondag gewerkt hebben, hebben recht op onbetaalde inhaalrust die in de loop van de zes dagen die op de bewuste zondag volgen. Deze inhaalrust moet niet noodzakelijk samenvallen met een gewone werkdag voor de werknemer maar mag niet samenvallen met een zondag of een feestdag.

 

Bron:

  • Ministerieel besluit van 19 maart 2019 tot erkenning van de stad Genk als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, BS 25 maart 2019.

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Werken met personeel , arbeidsduur , wetgeving