Op 18 juni 2020 werd in het Belgisch Staatsblad een wet gepubliceerd dat nieuwe afwezigheidsperiodes gelijkstelt voor de verlenging van het moederschapsverlof .

 

De wet treedt retroactief in werking vanaf 1 maart 2020. Het gaat om een wijziging die ingevoerd wordt naar aanleiding van de COVID-19 crisis. Er is echter geen einddatum voorzien dus deze regeling blijft bestaan na de COVID-19 crisis.

 

De wet zorgt voor een uitbreiding van de lijst met afwezigheidsperiodes die gelijkgesteld kunnen worden met periodes van arbeid met het oog op de verlenging van de verplichte postnatale rust na de negende week na de bevalling.  

Via deze wijziging worden nu ook de volgende periodes van afwezigheid die plaatsvinden vanaf de zesde week tot en met de tweede week voor de bevalling gelijkgesteld met periodes van arbeid voor de verlenging van het verlof:

  • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
  • Economische werkloosheid voor bedienden
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Volledige werkverwijdering

Met andere woorden, als deze afwezigheden zich voordoen in de prenatale periode dan korten ze het recht op verlof niet langer in.

Door de gelijkstelling van arbeidsongeschiktheid als effectieve arbeid is het niet meer mogelijk om de postnatale rust te verlengen met 1 week wanneer de werkneemster gedurende de volledige periode van zes (of acht) weken voorafgaand aan de werkelijke bevallingsdatum arbeidsongeschikt was. Er wordt wel een overgangsmaatregel voorzien. Indien de ziekteperiode tijdens de facultatieve prenatale rust deels valt vóór 1 maart 2020, waardoor de werkneemster niet kan genieten van de verlenging van de postnatale rust met meer dan vier weken, of meer dan zes weken in geval van de geboorte van een meerling blijft het recht op een bijkomende week bestaan.

De inwerkingtreding van de wet is retroactief vastgesteld op 1 maart 2020. De wijzigingen kunnen dus een impact hebben op de lopende moederschapsverloven!

 

Bron :

  • Wet van 12 juni 2020 tot wijziging van de periodes die plaatsvinden tijdens de  voorbevallingsrust en in aanmerking kunnen worden genomen voor de verlenging van de nabevallingsrust, Belgisch Staatsblad 18 juni 2020

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Sociale zekerheid , Werken met personeel , corona , verloven , werkloosheid , wetgeving , ziekte

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer