Er werd reeds via koninklijk besluit beslist dat in de periode van 1 februari tot 30 juni 2020 de coronawerkloosheid gelijkgesteld wordt met de effectieve arbeidsprestaties voor zowel het vakantiegeld als het aantal vakantiedagen. Er was lange tijd onduidelijkheid of deze gelijkstelling ook na 30 juni 2020 zou verlengd worden.

Op 24 september 2020 is er in het Belgisch Staatblad een koninklijk besluit verschenen dat deze gelijkstelling vastlegt t.e.m. 31 augustus 2020.

 

De sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad zijn ook reeds overeengekomen om de gelijkstelling door te trekken voor zolang het overmachtsstelsel wegens corona loopt (momenteel tot 31 december 2020 voor uitzonderlijk hard getroffen ondernemingen/sectoren) en dat op voorwaarde dat er een compensatie komt voor de werkgevers.

 

Zodra hierover meer concrete informatie beschikbaar is houden we u op de hoogte.

 

Bron :

  • Koninklijk besluit van 13 september 2020  houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie, ten gevolge van het coronavirus in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020, BS 24 september 2020.

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Sociale zekerheid , Werken met personeel , corona , verlof , wetgeving