Wanneer de onderneming gesloten is ingevolge jaarlijkse vakantie, kunnen de werknemers die onvoldoende vakantiedagen hebben om de volledige periode van sluiting te overbruggen, een uitkering ontvangen van de RVA indien zij aan de toekenningsvoorwaarden voldoen.

Een werkgever moet maandelijks uit eigen beweging een controleformulier C 3.2A af aan elke tijdelijk werkloos gestelde werknemer afleveren.

De RVA heeft nogmaals bevestigd dat de werkgever tot 30.09.2021 geen controlekaart C 3.2A hoeft  af te leveren aan de werknemer die hij tijdelijk werkloos stelt, en dit ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid. De werkgever hoeft dus tot en met 30.09.2021 ook geen controlekaart C3.2A af te leveren aan de werknemer die hij tijdelijk werkloos stelt wegens collectieve sluiting op grond van jaarlijkse vakantie.
 

Bron :

RVA – infoblad E23 – Tijdelijke werkloosheid – sluiting ingevolgde jaarlijkse vakantie

 

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Sociale zekerheid , Werken met personeel , corona , werkloosheid

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer