In het regeerakkoord van 9 oktober 2014 verklaarde de regering dat zij in overleg met de sociale partners specifieke pensioenmaatregelen zou treffen met betrekking tot de zware beroepen. Dit voor zowel de privésector (werknemers én zelfstandigen) als de openbare sector. De regering wenste op basis van objectieve criteria een lijst op te stellen van wat zware beroepen zijn.

 

De Nationale Arbeidsraad (NAR) publiceerde een advies met hierin de standpunten van de werkgevers- en werknemersorganisatie in deze materie. Ondanks herhaaldelijke inspanningen om tot een consensus te komen, zijn de sociale partners er niet in geslaagd om precieze, objectieve, meetbare en registreerbare criteria te vinden om zware beroepen te kunnen benoemen. Beide partijen zijn hierbij op onoverkomelijke problemen gestoten en er niet in geslaagd om binnen de opgelegde deadline tot een eenparig standpunt te komen.

 

De werkgevers- en werknemersorganisaties leggen de bal hiermee in het kamp van de regering en verwachten dat zij haar verantwoordelijkheid hieromtrent opneemt.

 

Bron:

  • NAR, advies nr. 2105, 13 november 2018.

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Sociale zekerheid , Pensioen en aanvullende verzekeringen , 45+ , RSZ , sociale bijdragen , sociale zekerheid , tewerkstelling , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer