Voor de aanvraag van de tijdelijke corona-maatregelen (tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering, Corona-tijdskrediet en Corona-landingsbanen) moet een modelformulier ingevuld worden, om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden of herstructurering.  

 

De FOD WASO heeft een modelformulier voor deze aanvraag zijn website beschikbaar gesteld. 

In de verklarende bijlage worden de belangrijkste begrippen kort toegelicht. 

Als dit formulier elektronisch ondertekend is kan het online worden ingediend via de applicatie Transfer van documenten. 

 

Bron : 

  • Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) 

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Sociale zekerheid , Werken met personeel , arbeidsduur , corona , verloven , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer