De Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) heeft op zijn website flitscontroles voor 2022 in de volgende sectoren aangekondigd :

  • Januari 2022: bewakingssector
  • Februari 2022: transportsector (incl. koerierbedrijven)
  • Mei 2022: bouwsector
  • Juli 2022: horecasector
  • September 2022: land – en tuinbouwsector
  • November 2022: grootsteden (incl. carwash)

De flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand op de website van de SIOD gepubliceerd en meegedeeld aan de sociale partners. Bij ernstige en/of herhaaldelijke inbreuken zal er evenwel worden geverbaliseerd.

Er zijn checklists beschikbaar per sector met wat kan een inspecteur kan vragen tijdens een controle. Tijdens de flitscontrole zullen de sociaal inspecteurs ook blijvend aandacht besteden aan de COVID-maatregelen. SIOD heeft in dit kader ook een bijkomende checklist opgemaakt.

Let op ! Deze checklists betekenen niet dat de sociaal inspecteur niet het recht heeft om, zoals bepaald in het Sociaal Strafwetboek, zich alle documenten te laten voorleggen die hij noodzakelijk acht voor het onderzoek.

 

Bron :

  • Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD)

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , tewerkstelling , verloning , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer