De sociale-inspectiediensten voeren op 24 september 2019 een nationale flitscontrole uit in de land- en tuinbouwsector. Die controles kaderen in het actieplan tegen sociale fraude, opgesteld door de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). Ook de inspectiediensten van de RVA nemen deel aan die actie.

De flitscontroles hebben een ontradend effect voor ogen, door aan de overtreders duidelijk te maken dat het risico dat ze gevat worden reëel is. Het informatieve en preventieve karakter weerhoudt de inspectiediensten er echter niet van om sancties op te leggen wanneer er ernstige inbreuken op de sociale wetgeving worden vastgesteld. Die grootschalige actie gebeurt bovenop de gebruikelijke willekeurige controles.

De SIOD heeft op zijn website specifieke checklists gepubliceerd.

Checklist groene sectoren (link is external)(pdf) - "Wat kan een inspecteur u in eerste instantie vragen bij een niet aangekondigde controle?"

 

Om werkgevers de kans te geven zich zo goed mogelijk op die flitscontroles voor te bereiden, geven die checklists een overzicht van de actiemogelijkheden waarover een inspecteur beschikt en de documenten die hij kan opvragen, zoals het bewijs van inschrijving bij de RSZ, de Dimona-aangiften, het arbeidsreglement … De lijst is niet exhaustief. De sociaal inspecteur behoudt het recht om alle documenten op te vragen die hij relevant acht voor zijn onderzoek.

Bron:

  • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer