In het kader van de uitvoering van het Actieplan Sociale Fraudebestrijding, wordt een nationale flitscontrole in de land– en tuinbouwsector gepland voor de maand september 2022.

De Sociale inlichtingen en opsporingsdienst (SIOD) heeft in dit kader ook een checklist voor de groene sectoren (PC 144, 145 en 132) opgemaakt.

Deze checklist wordt opgesteld in het kader van het samenwerkingsakkoord van de inspectiediensten met de groene sectoren, het paritair comité 144, 145 en 132, dat meer duidelijkheid en transparantie garandeert aan werkgevers en werknemers. Het moet hen tevens in de gelegenheid stellen om een vorm van zelfcontrole uit te voeren.

Let op ! Deze checklists betekenen niet dat de sociaal inspecteur niet het recht heeft om, zoals bepaald in het Sociaal Strafwetboek, zich alle documenten te laten voorleggen die hij noodzakelijk acht voor het onderzoek. 

In 2022 staan verder ook volgende flitscontroles gepland :

  • November 2022 : grootsteden (incl. carwash)

 

Bron :

  • Sociale inlichtingen en opsporingsdienst (SIOD)

 

 

 


Lees meer nieuws over: Werken met personeel , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer