Op 26 september 2018 is in het Belgisch Staatsblad een wet verschenen die het voor werknemers mogelijk maakt om thematische verloven op een meer flexibele manier op te nemen in samenspraak met de werkgever.

Werkgever en werknemer kunnen in onderling akkoord de vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse, 4/5 of 9/10 in geval van ouderschapsverlof, betrekking flexibel inplannen. Er moet wel voor gezorgd worden dat de vermindering van de voltijdse arbeidsprestaties overeenkomt met een vermindering van gemiddeld 1/2 of 1/5 of 1/10 over de betrokken periode en er moet over gewaakt worden dat de regels betreffende deeltijds arbeid gerespecteerd worden.

De uitdrukkelijke wettelijke basis hiertoe schept meer rechtszekerheid voor werkgever werknemer.

De wet maakt het ook mogelijk om voltijds ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand in weken op te nemen en om halftijds ouderschapsverlof per maand. Het akkoord van de werkgever is vereist.

De nieuwe regelgeving treedt in werking op 6 oktober 2018.

 

Bron:

  • Wet van 2 september 2018 tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, wat betreft de flexibilisering van de opname van thematische verloven, BS 26 september 2018

 


Lees meer nieuws over: Attentia , Newsletter , Tewerkstelling , Verloning , Een eigen zaak starten , Sociale bijdragen , Sociale zekerheid , Wijzigingen in uw onderneming , Pensioen en aanvullende verzekeringen , Werken met personeel , verloven , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer