Het toepassingsgebied van de flexi-jobs wordt uitgebreid tot alle ondernemingen in PC 118 met als hoofdactiviteit “de detailhandel in artisanale chocoladeproducten in gespecialiseerde winkels” (NACE-code 47242).

Al langer kunnen ondernemingen als bakkers en banketbakkers van dit systeem van flexi-jobs gebruik maken. Mede omdat de activiteiten van bakkers/banketbakkers en chocolatiers zeer gelijkaardig zijn ten aanzien van elkaar komt deze uitbreiding er. Deze uitbreiding komt er bovenop de recente uitbreiding van het toepassingsgebied begin dit jaar. Deze wet werd op 13 april in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en treedt in werking 10 dagen na deze datum.

  • Bron: Wet van 27/03/2023 houdende wijziging van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken wat de uitbreiding van het toepassingsgebied van de flexi-jobs tot de chocolatiers betreft, BS 13/04/2023.

Lees meer nieuws over:

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer