Indien werknemers een fietsvergoeding ontvangen van hun werkgevers voor het afleggen van hun woon-werkverkeer met de fiets, is deze vergoeding tot 0,23 euro per kilometer vrijgesteld van belastingen. Maar voor welke afstand kan de werknemer aanspraak maken op deze fiscaal vrijgestelde vergoeding? Geldt dit enkel voor het snelste traject, hoewel dit niet altijd het veiligste is? Deze vraag werd mondeling voorgelegd aan de Minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

De minister bevestigt in zijn antwoord dat de fiscale vrijstelling geldt voor de werkelijk afgelegde verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling, zonder voorwaarden inzake het te volgen traject.

 

Bron

  • Mondelinge vraag nr. 23793 van volksvertegenwoordiger Dedecker, CRA Kamercommissie, nr. 54 COM 844, p. 6

Lees meer nieuws over: Verloning , loonelementen , personeelsgegevens , verloning , wetgeving , woon-werkverkeer