Het nieuwe maximumbedrag van de fietsvergoeding bedraagt sinds 1 januari 2023 0,27 euro per afgelegde kilometer. Dit is het maximumbedrag dat toegekend kan worden zonder dat daar RSZ-bijdragen en belastingen op verschuldigd zijn. 

 

Dit bedrag is enkel van toepassing in de sectoren en de ondernemingen die in hun akkoorden verwijzen naar dit maximum vrijgestelde bedrag.

 

Op vandaag is er nog geen algemene verplichting tot het toekennen van een fietsvergoeding. Echter werd deze week in de Nationale Arbeidsraad (NAR) een cao afgesloten waarbij de toekenning van een fietsvergoeding algemeen voorzien zal worden vanaf 1 mei 2023. We informeren u daar binnenkort meer over.


Lees meer nieuws over:

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer