In 2018 gaan we een toename zien van innovatieve arbeidsorganisaties, outsourcing aan robots en feedforward-gesprekken. We gaan eindelijk ook moeten toegeven dat work-life balance niet meer van deze tijd is. Attentia, partner in HR en Well-being van grote bedrijven, KMO’s en zelfstandigen, voorspelt 9 HR-trends voor 2018.

 

1. Exit work-life balance 

Mensen die streven naar work-life balance zitten sneller met een burn-out. Want die balans is echt niet meer van deze tijd: niet alleen word je in je vrije tijd geconfronteerd met werkgerelateerde dingen, tijdens het werk glipt je privéleven er soms tussen. Want wie checkt er niet snel even het nieuws tijdens de lunch of de Whatsapp-groep van de school van de kinderen? In 2018 draait het meer rond integratie van werk en persoonlijk leven, bedrijven zullen dat inzien en daarop inzetten.

 

2. Naar een innovatieve arbeidsorganisatie

De interafhankelijkheid van teams en departementen wordt steeds groter door het knippen in rollen, verantwoordelijkheden en jobinhoud op alle niveaus. Innovatieve arbeidsorganisaties zoeken de juiste balans tussen sturing en zelfsturing, wat bijdraagt aan het welzijn en engagement van medewerkers.

 

3. Outsourcing aan robots

Wat HR en Well-being betreft doen bedrijven nog heel wat interne functionele processen manueel (berekenen vakantierechten, aanvraag educatief verlof, etc.). In 2018 gaan bedrijven die functionele taken en processen meer uitbesteden aan HR- en Well-being partners, die de middelen, schaalgrootte en mogelijkheden hebben om die processen te automatiseren en robotiseren.

 

4. HR en Well-being komen dichter bij elkaar

HR en Well-being, twee werelden die vroeger heel ver uit elkaar lagen, komen dichter bij elkaar. Want psychosociale aspecten, vroeger eerder een bijzaak op het werk, worden steeds belangrijker. Bedrijven zijn er meer en meer mee bezig én investeren er ook in, bijvoorbeeld via risicoanalyses en ondersteuning op het terrein. Er zijn zelfs bedrijven die 24/24 7/7 psychosociale ondersteuning voorzien voor medewerkers, via EAP (Employee Assistance Programs). Die evolutie dat HR en Well-being naar elkaar toe groeien, juichen we bij Attentia alleen maar toe.

 

5. Meten is weten

Organisaties reiken hun medewerkers steeds vaker tools aan die hun zelfredzaamheid én actieve participatie in hun eigen gezondheid verhogen, zoals bevragingen en metingen (bijvoorbeeld met activity trackers). Op die manier krijgen werknemers zelf continu meer inzicht in hun gezondheid, in plaats van één keer per jaar een foto. Bovendien krijgen ze zo ook meer verantwoordelijkheid over hun eigen mentale en fysieke gezondheid.

 

6. Positieve psychologie

Als je vijf à tien jaar geleden over positieve psychologie sprak, stonden vele organisaties op hun achterste poten. Ze vonden het een Amerikaans gegeven, niets voor nuchtere Belgen die liever curatief werkten en vooral inzetten op processen en efficiëntie. Om zowel goede en tevreden medewerkers als een optimaal rendement na te streven is een vernieuwende focus nodig. In 2018 zal meer dan de helft van de bedrijven in ons land inzien dat er geen weg terug is en dat ze moeten focussen op het psychologisch/mentaal kapitaal van de medewerkers, met openheid, positiviteit, zelfsturing en veerkracht als essentiële ingrediënten.

 

7. Andere invulling van leiderschap

Als je het aantal burn-outs ziet en daarbij het aantal mensen telt dat zich niet geapprecieerd voelt op het werk, is het duidelijk dat we nood hebben aan een nieuw soort leiderschap. Leiders zullen inzien dat als ze hun mensen inspireren, op een correcte manier benaderen en autonomie bieden, dat ze ownership geven aan hun medewerkers en hen bijgevolg productiever maken. Dat wil ook zeggen dat experts niet per se leiders moeten worden. Leiders moeten vooral authentiek zijn en de juiste omstandigheden creëren waarin medewerkers zichzelf kunnen motiveren.

 

8. Geen feedback, maar feedforward

Medewerkers die progressie maken zijn gemotiveerde medewerkers. Dus waarom één keer per jaar terugkijken, als je dat evaluatiemoment ook zou kunnen gebruiken om naar de toekomst te kijken? Het is veel interessanter om samen te kijken waar de medewerkers willen staan en welke stappen ze daarvoor moeten zetten. Echt een link maken tussen het doel van de organisatie en de identiteit van de medewerkers.

 

9. Digital gaat meer over mensen dan over tools

Meer en meer organisaties zien in dat het digitale tijdperk niet over tools gaat, maar over mensen. Neem nu individuele verloning. Er zijn bijvoorbeeld medewerkers die in de zomer een grotere wagen willen. Of een deel van hun salaris willen gebruiken om bij te studeren. Bedrijven die dat faciliteren met digitale tools, zetten hun medewerkers aan het stuur van hun eigen carrière. 

 

Voor meer informatie kunt u ons altijd contacteren via attentia@whizpr.be of 052 55 33 26.


Lees meer nieuws over: Attentia , Tewerkstelling , Verloning , Preventie en bescherming , persberichten